Tăng cường giám sát việc đưa lao động ra nước ngoài

Gốc
Ngày 3/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện Chính phủ đã làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã báo cáo với Đoàn về công tác quản lý nhà nước; kết quả thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; tình hình sau một năm thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”; việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; công tác phối hợp của các bộ, ngành, địa phương… Nhằm thúc đẩy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phát triển bền vững, có hiệu quả cao, Bộ trưởng đề cập tới một số nội dung trọng tâm ngành tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là việc Ban hành các quy định và các hình thức công khai hóa thông tin liên quan đến công tác xuất khẩu lao động để biết, thực hiện và kiểm tra; Tăng cường quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động... Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Trưởng Đoàn giám sát đã phân tích sâu hơn về các mặt được và chưa được trong hoạt động xuất khẩu lao động và việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này thời gian qua. Bà Mai cho rằng, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến con người và không chỉ liên quan đến pháp luật Việt Nam mà còn liên quan đến luật pháp quốc tế; đòi hỏi có sự hài hòa trong mối quan hệ giữa chính sách của nhà nước và thị trường lao động.. Cần quan tâm đến tính bền vững của chính sách, hiệu quả thực hiện và việc lồng ghép các chính sách, những vướng mắc về thủ tục; những chính sách về bảo hộ công dân, dạy nghề, về nước, về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước... (Theo TTXVN)

Tin nóng

Tin mới