Tăng cường giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC

Gốc
Sáng nay (2/12), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì họp đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 theo QĐ 01-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.

Tăng cường giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Đoàn giám và các đơn vị được giám sát chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và nghiêm túc các nội dung giám sát.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông qua quyết định số 01-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch triển khai việc giám sát lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN-MT và TP. Hà Tĩnh.

Theo đó, kết quả của đoàn giám sát sẽ giúp BTV Tỉnh ủy đánh giá đúng thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại các đơn vị giám sát; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nơi được giám sát đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tăng cường giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC - Ảnh 2

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa thông qua quyết định của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch, nội dung giám sát công tác CCHC.

Đoàn sẽ tập trung giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, trong đó đi sâu giám sát tình hình học tập, phổ biến, quán triệt chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh; xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch CCHC của đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ban giám đốc, lãnh đạo; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kết quả cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Tăng cường giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC - Ảnh 3

Ông Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh: Vì thời gian giám sát rất ngắn nên đoàn giám sát cần có đề cương cụ thể để đơn vị có sự chủ động.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đây là đợt giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị đoàn và các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai chu đáo và nghiêm túc. Đoàn giám sát sớm gửi nội dung làm việc để các đơn vị chuẩn bị và nhanh chóng góp ý cho đoàn bổ sung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đoàn rà soát lại kết quả, công bố công khai nội dung cải cách TTHC so với tình hình thực hiện ở các đơn vị; soát xét, giám sát kỹ công tác tài chính công; quan tâm đến việc thực hiện các phần mềm ứng dụng trong hiện đại hóa hành chính…

Phúc Quang

Xem chi tiết

Tin nóng

Tin mới