Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Gốc
Mới đây, Bộ GDĐT đã có công văn tới các cơ sở giáo dục, đào tạo đề nghị các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các có Sở GD- ĐT triển khai một số công việc sau:

Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh - Ảnh 1

Ảnh minh họa 

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

Các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân.

Tích hợp, lồng ghép trong các môn học liên quan.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi.

Xuân Diệp

Tin nóng

Tin mới