Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đang tập trung triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg, ngày 19-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về 'Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027'.

Theo đó, cả nước phấn đấu có ít nhất 90% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Với các trường cao đẳng, trung cấp nghề, 100% nhà trường cần triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế cho người học. Đây là giải pháp góp phần xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của học sinh, sinh viên các trường nghề, từ đó dần hình thành lực lượng lao động trẻ có tác phong làm việc kỷ luật, kỷ cương.

Minh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1006529/tang-cuong-giao-duc-phap-luat-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep