Tăng cường giao quyền tự chủ cho cơ sở GD trong tuyển dụng nhân viên trường học

Gốc
GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến sử dụng đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Trong đó yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố rà soát đội ngũ viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo các quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án tuyển dụng, bố trí, sắp xếp linh hoạt, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế; phát huy tối đa lực lượng y tế địa phương trong công tác y tế trường học, bảo đảm các hoạt động hỗ trợ, phục vụ trong nhà trường hiệu quả, giúp các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình bố trí, sắp xếp nhân viên trường học, cần chú ý xem xét một số nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm hoặc phân công một người làm việc ở một số trường trên cùng địa bàn để tiết kiệm biên chế, nhưng phải bảo đảm các hoạt động được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Việc tuyển mới nhân viên trường học cần ưu tiên cho những cơ sở giáo dục mới thành lập hoặc những nơi không thể thực hiện kiêm nhiệm do khoảng cách vị trí địa lý, trường học quy mô lớn và những trường dạy học cả ngày có học sinh ăn, ở nội trú tại trường.

Tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhân viên trường học bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục; khuyến khích các cơ sở giáo đục có các giải pháp xã hội hóa để huy động các nguồn lực hợp pháp cho việc thực hiện hợp đồng lao động, khoán công việc đối với những nơi còn thiếu hoặc chưa bố trí được nhân viên trường học theo quy định.

Cùng với việc quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường, lớp học, cần có giải pháp quy hoạch, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục (trong đó có đội ngũ nhân viên trường học) cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ giáo dục của địa phương.

Tin nóng

Tin mới