Tăng cường giữ vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, các tuyến phố chính

Gốc
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) vừa ban hành kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường thành phố phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 23-5.

Theo đó, URENCO yêu cầu các chi nhánh trực thuộc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trên các địa bàn được giao quản lý; chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND các quận, huyện thống nhất thời gian, khối lượng tăng cường phục vụ; huy động nhân lực, phương tiện bảo đảm chất lượng duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển hết đất thải, rác thải phát sinh trong ngày và sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của UBND các quận, huyện và UBND thành phố. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, các tuyến phố chính, các điểm tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Đối với các khu xử lý chất thải Nam Sơn và Xuân Sơn, URENCO yêu cầu lập kế hoạch chi tiết, tổ chức tốt công tác tiếp nhận và xử lý rác thải, nước rác tại bãi, bảo đảm đúng quy định; tăng cường phun thuốc diệt ruồi, khử mùi, phủ đất... bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực bãi; phân công lực lượng điều hành giao thông trên đường vào bãi...

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/998140/tang-cuong-giu-ve-sinh-moi-truong-tai-cac-diem-cong-cong-cac-tuyen-pho-chinh