Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường gửi và nhận văn bản điện tử

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3429/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ, Công văn số 12171/UBND-VP ngày 22/11/2019, Công văn số 1733/UBND-VP ngày 3/3/2020 và Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 1/4/2020 của UBND tỉnh.

Trong đó, khi phát hành văn bản điện tử phải được ký số theo đúng quy định Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ. Trường hợp phát hành văn bản số hóa từ văn bản giấy, cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2019/TT-BNV. Đối với những loại văn bản điện tử gửi kèm theo văn bản giấy (văn bản gửi UBND tỉnh theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh; quyết định về nhân sự như bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, nâng lương, nghỉ hưu, biệt phái, luân chuyển; các văn bản về tài chính, ngân sách) sau khi phát hành văn bản điện tử trong vòng 1 ngày làm việc phải gửi văn bản giấy đến Văn phòng UBND tỉnh.

TUỆ LÂM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202004/tang-cuong-gui-va-nhan-van-ban-dien-tu-896712/