Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Gốc
Ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa hai Bộ trong năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến CATP Đà Nẵng.

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa hai Bộ trong năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03 ngày 5-9-2019 của Chính phủ. Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Đảng ủy CA T.Ư, Thứ trưởng Bộ CA và Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu CATP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS và Đại tá Võ Tín - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP TP đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Thiếu tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng Bộ CA cho biết, năm 2019, mặc dù công tác bảo đảm quốc phòng (QP), an ninh, trật tự (ANTT) đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy TƯ, Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo hai Bộ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND và QĐND đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì bảo đảm quốc phòng- an ninh (QP-AN) từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật, lực lượng CAND, QĐND các cấp đã thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác bảo đảm QP-AN. Phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước, của địa phương; phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về TTATXH; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm ANTT trên khu vực biên giới và không gian mạng. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước về QP-AN, TTATXH; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh- Cục trưởng Cục Pháp chế và CCHC - Tư pháp (Bộ CA) phổ biến, nêu rõ sự cần thiết trong việc xây dựng và ban hành Nghị định số 03/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng; quá trình, quan điểm, bố cục và những nội dung cơ bản của Nghị định số 03...

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ CA yêu cầu các đơn vị, địa phương trực thuộc hai Bộ thời gian tới cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là bám sát nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi và xác minh thông tin, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của địa phương, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngăn ngừa, xử lý sớm, triệt để các vấn đề có thể tạo ra điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là liên quan đến đất đai, môi trường, tạo cớ cho các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá. Tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số cực đoan chống đối trong nội địa; giữ vững an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước...

D. HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_219176_tang-cuong-hon-nua-moi-quan-he-phoi-hop-giua-bo-co.aspx