Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường huấn luyện dã ngoại ở địa hình phức tạp

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND - Đoàn Đắc Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) xác định năm huấn luyện 2008 tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phương pháp tổ chức huấn luyện cho cán bộ; tăng cường huấn luyện ở địa hình phức tạp, điều kiện đêm tối và cơ động huấn luyện kết hợp hành quân dã ngoại...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.37603.qdnd