ND - Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y là những mặt hàng thiết yếu đối với nông dân, có vai trò quyết định năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Nhưng thời gian qua, thị trường này dường như bị "thả nổi".