Đã hơn 3 tháng từ khi áp dụng Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy theo Nghị quyết của Chính phủ, đến nay, việc đội MBH đã được hưởng ứng triển khai thực hiện trên cả nước.  Nhưng vấn đề chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã các loại MBH trên thị trường vẫn được đưa ra bàn luận khá nóng bỏng tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng MBH ngày 3/4/2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.