(TNO) “Các nhà trường cần có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn tình trạng học sinh - sinh viên đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội”.

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010 do Bộ GD-ĐT vừa ban hành. Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh - sinh viên, đặc biệt là lực lượng công an trong việc quản lý học sinh - sinh viên trong thời gian không học tập tại trường, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học... Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ Công an tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và triển khai kế hoạch này tại một số cơ sở giáo dục. Tuệ Nguyễn