Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Chiều 16/12, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông về việc thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU của Thành ủy về 'Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025'.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 đã chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2.

Hoàn thành 90% khối lượng công việc cải cách hành chính

Báo cáo về kết quả tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết: Thời gian qua, Quận ủy Hà Đông đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời quán triệt, triển khai việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU đến các cấp ủy, ban, ngành, cơ quan đơn vị thuộc quận; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực...

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 10 của quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, các đơn vị để triển khai thực hiện 15 chuyên đề trên các lĩnh vực nhằm thực hiện Chương trình số 10 hiệu quả.

Kết quả cho thấy, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận đã đạt được kết quả nhất định. Một số giải pháp phòng ngừa đã phát huy hiệu quả-nhất là công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch…; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn được nâng cao;

Cụ thể, công tác mua sắm tài sản, phương tiện làm việc và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, chế độ về sử dụng diện tích công sở được thực hiện nghiêm túc theo các quy định. Kết quả kiểm tra quyết toán năm 2020, năm 2021 cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện theo đúng các chế độ định mức, tiêu chuẩn hiện hành.

Về công tác cải cách hành chính, UBND quận đã ban hành Kế hoạch thực hiện với 7 nhóm nhiệm vụ chung và 40 nhiệm vụ cụ thể. Các nhiệm vụ cải cách hành chính đều được triển khai thực hiện theo kế hoạch, đến nay đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc đề ra. Từ năm 2021 đến nay, UBND quận đã 17 lần rà soát và ban hành thông báo công khai thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính rút ngắn thời gian thực hiện 248 (tỷ lệ 89,2%).

Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2021-2022, Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra, giám sát hàng chục đảng viên và tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời uốn nắn những thiếu sót tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đảng viên... từ đó phòng ngừa tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu người dân trong giải quyết công việc.

Với công tác tiếp nhận và xử lý giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, năm 2021-2022, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhận được 100 đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua công tác giải quyết đơn thư, chưa phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng.

Thời gian qua, các cơ quan Công an, VKSND, TAND quận và các cơ quan khối nội chính đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án tham nhũng. Nhìn chung, hoạt động của các cơ quan khối nội chính quận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chiều sâu, hiệu quả đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, ngừa tham nhũng và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi làm việc

Cần thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU trên địa bàn như: Việc đánh giá kết quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức sinh hoạt của một số cơ quan, đơn vị hàng tháng, hàng quý đôi khi chưa được quan tâm thực hiện kịp thời; công tác thống kê số liệu báo cáo phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

Một số ngành chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định. Việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra đôi khi còn chậm tiến độ so với kế hoạch; một số cán bộ đảng viên, tổ chức đảng vẫn tồn tại vi phạm.

Tại Hội nghị, sau khi nghe thành viên Đoàn Kiểm tra trao đổi và lãnh đạo quận Hà Đông thông tin, làm rõ các nội dung đoàn quan tâm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung đánh giá kỹ về kết quả đạt được, nhận diện rõ những tồn tại hạn chế, xác định nguyên nhân để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã đoàn kết, chủ động, triển khai nghiêm túc, kịp thời Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, trong đó đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công, phân nhiệm rõ từng nhiệm vụ với từng tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời quận chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật-nổi bật là quận ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan Đảng và chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát cũng được quận chú trọng.

Nhấn mạnh các nội dung của Chương trình số 10-CTr/TU rất quan trọng, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu; tăng cường quán triệt, phổ biến, thể hiện sự đổi mới, quyết liệt bằng những kết quả, số liệu cụ thể. Trong đó chú trọng vào các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, quy hoạch, giao thông, môi trường.

Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 cũng nhấn mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng rất quan trọng, vì vậy quận cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quản lý đất đai, trật tự xây dựng... Các đơn vị cần chủ động thực hiện việc kiểm tra và tự kiểm tra; các phòng, ban rà soát cơ chế hiện nay để đẩy nhanh việc thực hiện và quản lý tốt. Đồng thời cần phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ đi kiểm tra tại các phường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cả hệ thống chính trị của quận phải vào cuộc để thực hiện hiệu quả nhất Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đã tiếp thu ý kiến của Trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra để triển khai các nội dung của Chương trình trong thời gian tới.

Thịnh An