Tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện đường thủy

Gốc
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 10710/VP-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện đường thủy.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 11710/VPCP-CN ngày 02-11-2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển, trong đó nhấn mạnh: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện đường thủy, đặc biệt đối với các phương tiện lắp đặt hệ thống bơm hút cát không có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định, đình chỉ không cho lưu hành đối với các phương tiện tự ý lắp hệ thống bơm hút cát sai quy định.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Công an thành phố tăng cường kiểm tra các phương tiện đường thủy, đặc biệt đối với các phương tiện lắp đặt hệ thông bơm hút cát không có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm theo quy định, đình chỉ không cho lưu hành đối với các phương tiện tự ý lắp hệ thống bơm hút cát sai quy định.

HP