Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế

Gốc
NDĐT- Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, trong đó, đề ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định và có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế.

Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế - Ảnh 1

Hiện nay, số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã tăng đáng kể nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu 100%. Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế khoảng 85%, năm học 2016-2017 tăng lên 92%. Tuy nhiên, đáng chú ý là tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp, khoảng 80%.

Bộ GD-ĐT nhận nhận định nguyên nhân chủ yếu là do tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ở một số nhà trường còn hạn chế và công tác bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận học sinh, sinh viên chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế chưa thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã ký công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, yêu cầu tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên. Các trường cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định, đồng thời tham mưu đề xuất UBND các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

Trong công văn cũng yêu cầu các trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục, có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế.

LÊ HÀ

Tin nóng

Tin mới