Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí

Ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 41-TB/TW ngày 11/10/2006, hướng dẫn các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí tiến hành sơ kết, đánh giá 2 năm thực hiện Thông báo số 162-TB/TW ngày 1/12/2004 của Bộ Chính trị.

Rà soát, điều chỉnh hợp lý quy hoạch hệ thống báo chí in và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử; xác định tính hợp pháp, sự phù hợp về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của các tờ báo, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình, các báo điện tử, trang điện tử trên Internet, nhất là các phụ san, phụ trương, chuyên đề... đình chỉ các cơ quan báo chí không chấp hành đúng pháp luật, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thường để xảy ra sai phạm, giảm bớt các cơ quan báo chí trùng lặp về tôn chỉ, mục đích.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về báo chí, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý hoạt động báo chí, tiến tới tổng kết việc thi hành Luật Báo chí hiện hành để có kiến nghị bổ sung cho phù hợp.

Bản chỉ thị còn nêu rõ: Các cơ quan chủ quản báo chí cần thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và làm tốt công tác động viên khen thưởng để phát huy vai trò của báo chí, đồng thời chủ động uốn nắn và xử lý kịp thời các sai phạm của báo chí. Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức, không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại đến lợi ích đất nước.

Các cơ quan báo chí và người đứng đầu cơ quan báo chí phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là Luật Báo chí và các chủ trương, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định của Đảng trong công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, không để lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động tiêu cực, vụ lợi hoặc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và uy tín của nền báo chí cách mạng nước ta...

Văn bản này còn đề cập đến vai trò quản lý của các ngành chức năng, UBND các địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các sai phạm trong hoạt động báo chí; tổng kết, đánh giá việc thực hiện chỉ thị này

PV

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/6/92628.cand