Trước tình trạng nhiều xe quá tải vượt qua trạm kiểm tra tải trọng lưu động của các địa phương mà không bị kiểm tra, xử lý gây dư luận xấu trong xã hội hoặc tình trạng các lái xe chống đối, phá hoại gây khó khăn cho công tác xử lý, Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lắp đặt camera giám sát hoạt động trạm KTTTX lưu động.

Cụ thể, Tổng cục đường bộ yêu cầu: Các Sở Giao thông Vận tải bố trí, lắp đặt bổ sung camera giám sát hoạt động trực tuyến trạm KTTTX lưu động nhằm theo dõi tổng thể tình hình xe ô tô hoạt động trên đoạn đường qua trạm và hoạt động cân xe của trạm. Tín hiệu hình ảnh truyền về Văn phòng Thanh tra Sở GTVT, hoặc Văn phòng Sở GTVT, hoặc Văn phòng UBATGT tỉnh để theo dõi trực tuyến và được lưu trữ tối thiểu 01 tháng để phục vụ công tác hậu kiểm. Thanh tra Sở GTVT, Sở GTVT và UBATGT tỉnh bố trí nhân sự theo dõi hoạt động kiểm soát tải trọng xe trực tuyến. Kinh phí lắp đặt lấy từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ địa phương