(HQ Online)- Từ ngày 20-7 đến ngày 20-9, để khuyến khích khách hàng mới mở tài khoản chứng khoán tại BSC và tài khoản tiền tại BIDV, Công ty Chứng khoán BSC và Ngân hàng BIDV đã triển khai chương trình khuyến mại.

BIDV tăng cường lợi ích cho khách hàng bằng những sản phẩm mới. Ảnh internet.

Chương trình đối với các sản phẩm dịch vụ: tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán, tài khoản (tiền), dịch vụ BSMS, dịch vụ Internet banking, Mobile banking. Cụ thể, tất cả các khách hàng mới mở tài khoản chứng khoán tại các điểm hỗ trợ (ĐHT) giao dịch chứng khoán của BSC tại BIDV trên toàn quốc đều được tham gia chương trình.

Lợi ích khi tham gia chương trình: Miễn phí giao dịch 1 tháng đối với các khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán tại các điểm hỗ trợ khai trương của Công ty chứng khoán BSC; Miễn phí mở tài khoản, không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu khi mở tài khoản đối với các khách hàng mở tài khoản (tiền) kinh doanh chứng khoán tại các chi nhánh BIDV.

Khách cũng được miễn phí 1 tháng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ gửi nhận tin nhắn ngân hàng qua điện thoại di động (BSMS), miễn phí thường niên, phí SMS token trong năm đầu tiên khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking.

Để được nhận khuyến mại, khách hàng đồng thời đăng ký mở tài khoản chứng khoán của BSC, tài khoản (tiền) kinh doanh chứng khoán tại ĐHT, đăng ký sử dụng dịch vụ BSMS, IBMB: áp dụng toàn bộ các chính sách khuyến mại miễn giảm phí trong gói.

Đối với các khách hàng đã có tài khoản chứng khoán tại BSC, tài khoản (tiền) kinh doanh chứng khoán tại BIDV khi đăng ký sử dụng dịch vụ BSMS, IBMB trong thời gian khuyến mại sẽ được áp dụng chính sách miễn giảm phí của 2 dịch vụ này (đăng ký từng dịch vụ cũng được hưởng khuyến mại này).

Riêng chính sách miễn phí giao dịch tài khoản chứng khoán của BSC chỉ áp dụng tại ĐHT khai trương trong năm 2013 từ trước thời gian triển khai chương trình cho đến trước khi kết thúc chương trình.

Ngoài các ưu đãi đối với các khách hàng khi đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ chứng khoán của BSC-BIDV, BIDV còn tặng quà bằng tiền mặt trị giá 100.000 đồng vào tài khoản cho các khách hàng có giá trị giao dịch tại các điểm hỗ trợ của Công ty Chứng khoán BSC-BIDV tối thiểu 200 triệu đồng/tháng trở lên trong thời gian khuyến mại.

A.T