Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết trong năm 2008, ngành khảo cổ đã đẩy mạnh nghiên cứu, tiến hành nhiều cuộc khai quật lớn tại các đô thị cổ trong cả nước như cố đô Huế, Hội An, Thành nhà Hồ và lớn nhất là Hoàng thành Thăng Long.