Tăng cường nghiên cứu làm chủ và nâng cấp, cải tiến khí tài

Gốc
QĐND - Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật toàn quân đánh giá kết quả công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ công tác kỹ thuật giai đoạn 2010-2015.

Toàn ngành triển khai đúng tiến độ, có chất lượng 350 đề tài KHCN cấp tổng cục và cơ sở; 7 đề tài cấp Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); thực hiện hàng nghìn đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó 83% số đề tài sáng kiến áp dụng tạo hiệu quả cao. Tổng cục chỉ đạo tập trung nghiên cứu khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại; nghiên cứu cải tiến, nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật VKTBKT có trong biên chế; sản xuất 8.500 loại vật tư kỹ thuật phục vụ sửa chữa và chế thử 95 loại vật tư mới đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm kỹ thuật. Tổng cục làm tốt công tác tham mưu với bộ, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đi-ê-den hóa xe quân sự; tích hợp vũ khí lên phương tiện cơ động. Ngành kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý số lượng, chất lượng VKTBKT; đồng bộ và duy trì đồng bộ VKTBKT cho các sư đoàn bộ binh đủ quân, các trung đoàn, lữ đoàn phòng không, xe tăng và pháo binh, công binh đạt chất lượng cao, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

HƯƠNG HỒNG THU

Tin nóng

Tin mới