Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội với Kiểm toán Nhà nước

Gốc
Kiểm toán Nhà nước tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật do Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009.

Tin nóng

Tin mới