Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động khai thác hải sản

Gốc
Ngày 8-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp với Chi cục Thủy sản, ban quản lý các cảng cá trên địa bàn thành phố Nha Trang và nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá tổ chức hội nghị nhằm thống nhất công tác phối hợp thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 8-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp với Chi cục Thủy sản, ban quản lý các cảng cá trên địa bàn TP. Nha Trang và nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá tổ chức hội nghị nhằm thống nhất công tác phối hợp thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị thảo luận và thống nhất các nội dung trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm tránh tình trạng chồng chéo khi xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác hải sản. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nghề cá tại các cảng và tàu cá khi xuất, nhập tại bến, kiên quyết xử lý các tàu cá khai thác vượt qua ranh giới cho phép khi phát hiện qua hệ thống giám sát.

Văn Tân

Nguồn Khánh Hòa http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202104/tang-cuong-phoi-hop-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-hai-san-8212692/