TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Gốc
Ngày 15/5, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM và Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã ký kết kế hoạch liên tịch về công tác phối hợp thực hiện các chương trình về môi trường trong năm 2019 với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến người dân về ý thức trách nhiệm và hành động bảo vệ môi trường.