Tăng cường phối hợp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm

Gốc
Chiều 21-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã chủ trì tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Quản lý thị trường thành phố trong việc phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Hà Nội.

Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm cũng như phương pháp, trình tự, thời hạn phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan…

Việc ký kết quy chế lần này sẽ tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan nhằm tạo điều kiện để các cơ quan chức năng nắm bắt, giải quyết triệt để, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tạo lòng tin trong nhân dân.

Thành Tâm

Tin nóng

Tin mới