Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường phòng chống thiên tai tại cộng đồng

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại miền Trung, miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Cửu Long do Chương trình phòng ngừa thiên tai của Ủy ban châu Âu (DIPECHO) tài trợ thực hiện thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định giúp phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17249