Chiều 27-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) Mê-hi-cô do ông Ha-via Vê-ga (Javier Vega), Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại của Đảng PRI dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hồng Anh cảm ơn sự ủng hộ và những tình cảm đoàn kết mà Đảng PRI, các lực lượng tiến bộ và nhân dân Mê-hi-cô dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; chúc mừng những thành tựu mà Đảng PRI đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 6-2015 vừa qua. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đảng bạn bè truyền thống ở Mỹ La-tinh, trong đó có Mê-hi-cô; bày tỏ mong muốn tăng cường, củng cố quan hệ giữa hai Đảng, qua đó thúc đẩy quan hệ nhà nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam và Mê-hi-cô.

Ông Ha-via Vê-ga đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, khai thác tốt tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, du lịch, giáo dục và quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Mê-hi-cô - Việt Nam.

TTXVN