ND - Nhận lời mời của Chính phủ CH Bê-la-rút, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm chính thức CH Bê-la-rút từ ngày 15 đến 17-10. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã hội đàm với Phó Thủ tướng Bê-la-rút A.Cô-bia-cốp; chào xã giao Chủ tịch Hạ viện V.An-đơ-rây-tren-cô; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và Bê-la-rút; đặt vòng hoa tại Đài kỷ niệm chiến thắng; thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu của Bê-la-rút.

Tại hội đàm và các cuộc tiếp xúc, trong không khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình chính trị, kinh tế-xã hội và chính sách đối ngoại của mỗi nước; trao đổi ý kiến về các vấn đề quan hệ song phương, trong đó trọng tâm là hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ... Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bê-la-rút về nguyên tắc hợp tác giữa các cơ quan nhà nước ở địa phương và Thỏa thuận về hợp tác giữa Ngân hàng quốc gia hai nước. Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh các doanh nghiệp Bê-la-rút đầu tư vào Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn với Bê-la-rút; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp. Sau diễn đàn, Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số hợp đồng kinh tế giá trị hơn 100 triệu USD.