Tại cuộc gặp đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư tại Tokyo ngày 16-1, ông Ta-kê-ô Ca-oa-mư-ra, Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản nêu rõ, Nhật Bản rất coi trọng thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Năm nay, hai nước diễn ra một số sự kiện quan trọng, đó là chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới và chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.