Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường quản lý các khu bảo tồn biển

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn biển: nghiêm cấm việc khai thác nguồn lợi sinh vật và phi sinh vật bằng bất cứ phương pháp, công cụ nào; nuôi trồng thủy sản; xả các loại chất thải, nước thải; tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác không được phép qua lại, trừ trường hợp bất khả kháng... Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định số 57/2008 do Chính phủ vừa ban hành...

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2008/5/151152