Tăng cường quản lý đơn vị, doanh nghiệp có tác động đến thị trường chứng khoán

Gốc
QĐND - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội có tác động đến thị trường chứng khoán...

Tin nóng

Tin mới