Tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài

Gốc
Bộ VHTT-DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý trong xây dựng tượng đài.

Tăng cường quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài - Ảnh 1

Tại văn bản số 3671/BVHTTDL-NAMTTL nêu rõ, thời gian gần đây, một số công trình tượng đài đã xảy ra những sai sót trong quá trình quy hoạch, xây dựng, bảo quản, bảo dưỡng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng tượng đài và chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Bộ VHTT-DL đề nghị UBND các tỉnh, thành trong cả nước tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, triển khai một số nội dung: thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép xây dựng các công trình tượng đài; thực hiện đúng quy trình các bước, thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 2-10-2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật; bộ yêu cầu các tỉnh, thành quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng tượng đài, thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo các công trình tượng đài đạt chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương triển khai quy hoạch các công trình tượng đài tại địa phương theo quy định của pháp luật; xác định nội dung, vị trí địa điểm xây dựng và quy mô phù hợp. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị quản lý tượng đài đã xây dựng có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và an toàn.

MINH AN

Tin nóng

Tin mới