Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 5999/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, người làm nghề thợ hàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Công văn 4468/UBND-NC ngày 13/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) và PCCC; Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, nhất là địa bàn trọng điểm về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, nhà trọ trên địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý hiệu quả, không để bỏ sót, bỏ lọt cơ sở.

Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC và CNCH, nhất là vi phạm quy định về lối thoát nạn, trang bị không đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH; những công trình chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã đi vào hoạt động...

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư, chú trọng hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho chủ cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chủ nhà trọ, người quản lý và người thuê trọ; qua đó trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy, xử lý các tình huống, giảm thiểu thiệt hại khi có cháy xảy ra.

Công an tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho chủ cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chủ nhà trọ, người quản lý và người thuê trọ. Ảnh minh họa.

Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH tại các khu dân cư, cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, xã rà soát, đưa vào quản lý đối với những người làm thợ hàn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH, an toàn lao động cho những người làm nghề thợ hàn trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân về các nguy cơ gây mất an toàn trong việc hàn cắt kim loại trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ đối với người làm nghề hàn, cắt kim loại; tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho người làm nghề thợ hàn; công khai danh sách những người làm nghề thợ hàn đủ điều kiện, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở, người sử dụng lao động, người thợ hàn vi phạm quy định.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; thực hiện nghiêm công tác quy hoạch xây dựng các khu dân cư, khu, cụm công nghiệp bảo đảm về PCCC và CNCH; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và CNCH theo quy định…

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các ngành tăng cường xây dựng các phóng sự, tin bài phản ánh về thực trạng công tác PCCC và CNCH, đăng tải, phổ biến rộng rãi các khuyến cáo bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, các biện pháp PCCC, thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra; phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH để nhân rộng điển hình, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC tại cơ sở.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn 4468/UBND-NC ngày 13/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ; thường xuyên tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, thẩm duyệt, cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh đối với các hộ dân có nhà cho thuê trọ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cán bộ, quần chúng nhân dân, các chủ cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, người thuê trọ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, kinh doanh nhà trọ, pháp luật về quản lý cư trú, bảo đảm ANTT và PCCC. Yêu cầu các chủ nhà trọ ký cam kết khắc phục những bất cập về PCCC, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC; đối với các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ thì kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục xây dựng nhân rộng mô hình “Tổ liên gia bảo đảm an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; gắn nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC vào hoạt động của các mô hình "Tổ liên gia tự phòng, tự quản"; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương. Định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao.

Chỉ đạo đơn vị chức năng khi xem xét cấp phép xây dựng, cải tạo đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT phải xem xét chặt chẽ các điều kiện về ANTT, an toàn PCCC và CNCH theo quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các cơ sở đã xây dựng vi phạm, kiên quyết thực hiện các biện pháp phá dỡ theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng có văn bản yêu cầu chủ doanh nghiệp có sử dụng lao động là người làm nghề thợ hàn, cắt kim loại phải được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ PCCC, có Chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định; bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, PCCC đối với người làm nghề thợ hàn, cắt kim loại.

TS