Tăng cường quản lý tài chính CĐ

Gốc
(NLĐ) - Gần 50 cán bộ Công đoàn (CĐ) chủ chốt các tỉnh, thành phía Nam đã dự hội nghị tổng kết hoạt động tài chính CĐ 2009-2011 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng 17-11.

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian qua, nguồn thu kinh phí tương đối ổn định, tăng bình quân gần 30%/năm. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu, nộp kinh phí CĐ, việc phân cấp quản lý tài chính toàn diện cho CĐ cấp trên cơ sở đã phát huy tác dụng trong việc tổ chức tốt nguồn thu kinh phí CĐ. Thời gian tới, bên cạnh chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tài chính và kỷ luật thu chi, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý CĐ cấp trên phối hợp với cơ quan quản lý lao động, tài chính và Cục Thuế kiểm tra trích nộp kinh phí CĐ ở doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam phổ biến các quy định mới về phân phối nguồn thu ngân sách CĐ; quy định về quản lý tài chính, tài sản CĐ; khen thưởng, xử phạt về thu, nộp ngân sách CĐ.

Tin nóng

Tin mới