Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường thông tin về biến đổi khí hậu

Gốc

Các đại biểu tham gia một hội thảo về biến đổi khí hậu đã nhấn mạnh sự cần thiết sớm công khai hóa thực trạng của tình hình biến đổi khí hậu cho các tầng lớp nhân dân, giúp họ hiểu và sẵn sàng ứng phó với vấn đề này.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/237446/Default.aspx