Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cư trú

ĐTO - UBND tỉnh vừa có yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cư trú.

Theo đó, về công tác PCCC, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác dự báo, phối hợp các ngành, địa phương, Vườn Quốc gia, các khu, điểm có diện tích rừng, kiểm tra, trang bị và xây dựng các phương án PCCC trên tinh thần chủ động ứng phó các tình huống.

Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh quản lý, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo củng cố phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; xây dựng đầy đủ lực lượng dân phòng tại các khóm, ấp, tổ dân phố, bảo đảm 100% số đội viên dân phòng được huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và được trang bị đầy đủ phương tiện, trang phục PCCC theo quy định; thực hiện đúng chế độ, chính sách cho cán bộ, đội viên đội dân phòng theo quy định. Đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn phụ trách, nhất là các cơ sở, phương tiện có nguy cơ cháy, nổ cao, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Về công tác quản lý cư trú, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các hộ gia đình, các cơ sở cho thuê lưu trú tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân các nội dung của Luật Cư trú và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình đăng ký thường trú, quy trình đăng ký tạm trú, tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý cư trú theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, tập trung vào các hộ gia đình, các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thường xuyên cập nhật, bổ sung khi có thay đổi; sẵn sàng vận hành, khai thác phục vụ cho công tác quản lý cư trú theo quy định của Luật Cư trú 2020; kết nối, chia sẻ thông tin đúng theo quy định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân. Đồng thời có biện pháp quản lý số nhân khẩu hiện chưa đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

NHẬT ANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tang-cuong-thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-phong-chay-chua-chay-va-cu-tru-97922.aspx