Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh liên quan đến công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu về chính sách đãi ngộ, chính sách liên quan đến hỗ trợ, động viên cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương hằng năm bố trí ngân sách địa phương và tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả công tác triển khai hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông theo quy định.

T.V