Tăng cường tuyên truyền vận tải đường thủy

Sở TT-TT vừa có văn bản gửi các cơ quan truyền thông tỉnh và các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Sở TT-TT đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; cảnh báo nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông để người điều khiển phương tiện chủ động phòng ngừa tai nạn.

T.H

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202204/tang-cuong-tuyen-truyen-van-tai-duong-thuy-3111995/