Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tội phạm

6 tháng đầu năm 2021, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự Trung ương đã tích cực tổ chức biên soạn tài liệu, viết tin, bài... tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về công tác phòng, chống tội phạm.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc thi viết “Câu chuyện pháp luật”, “Tình huống pháp luật” và hướng dẫn tổ chức tọa đàm, diễn đàn về công tác phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng nhiều phương pháp, cách làm đa dạng, tập trung làm rõ những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm và cách phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ...

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-tuyen-truyen-ve-phong-chong-toi-pham-664908