Tăng cường xây dựng pháp quyền XHCN thông qua hệ thống tư pháp tin cậy

Gốc
Chiều qua (12/10), Bộ Tư pháp phối hợp cùng với Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu hỗ trợ cho Việt Nam.

Tham dự Lễ khởi động Dự án có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet là đồng Trưởng ban Chỉ đạo Dự án, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc và Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Kamal Malhotra, đại diện các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, các cơ quan của Liên Hợp quốc tham gia thực hiện Dự án và một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ vui mừng về sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chia sẻ những cố gắng của Việt Nam khi đạt được những kết quả, thành tựu tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, cải thiện; quan hệ đối ngoại quốc tế ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn lực của Việt Nam còn hạn chế thì việc Liên minh Châu Âu cùng với Liên Hợp quốc phối hợp với Chính phủ Việt Nam thực hiện Dự án EU JULE nhằm mục tiêu tăng cường mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua hệ thống tư pháp là một sự bổ sung, hỗ trợ kịp thời và có ý nghĩa cho những nỗ lực của Việt Nam. Theo đó, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng Dự án sẽ được tổ chức thực hiện thành công, đạt được các kỳ vọng đã đề ra.

Dự án EU JULE có mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn và hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Dự án gồm 2 hợp phần, cụ thể là hợp phần PAGODA do Ban Quản lý Dự án Bộ Tư pháp phối hợp với UNDP và UNICEF, UNODC quản lý thực hiện, tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực của một số cơ quan, tổ chức của Chính phủ Việt Nam.

Hợp phần JIFF do Ban Thư ký Quỹ JIFF – OXFAM quản lý thực hiện, hỗ trợ cho các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam.

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020. Định hướng và kế hoạch thực hiện toàn bộ các hoạt động của Dự án sẽ được Ban Chỉ đạo Dự án, gồm Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam là đồng Trưởng ban và các thành viên đại diện các cơ quan Việt Nam, UNDP và Ban Thư ký Quỹ JIFF sẽ xem xét, quyết định theo nguyên tắc đồng thuận.

Ban Quản lý Dự án của Bộ Tư pháp sẽ thông tin, tiếp nhận và thực hiện thủ tục trình Ban Chỉ đạo Dự án xem xét, phê duyệt theo quy định đối với các đề xuất hoạt động trong khuôn khổ Dự án của các cơ quan, tổ chức đủ điều kiện tham gia Dự án.

Phương Mai