Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên

Gốc

(HNM) - Hôm qua 6-10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã có Tờ trình 145/TTr-CP đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để có nghị quyết bổ sung mục tiêu xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ngay trong năm 2008 và một số năm tiếp theo từ nguồn trái phiếu Chính phủ; đồng thời, bổ sung nội dung xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vào Đề án kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2008-2012.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/182970