Tăng đột biến DN hoạt động trong lĩnh vực BĐS

Gốc
Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong tháng 8 có 9.282 DN được thành lập mới, giảm 3,5% so với tháng 7. Tổng số vốn đầu tư đăng ký là 70.968 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN của tháng 8 đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng 7. Số DN quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước là 2.005 DN, tăng 11,1% so với tháng 7.

Tăng đột biến DN hoạt động trong lĩnh vực BĐS - Ảnh 1

Trong số các DN được thành lập mới và trở lại hoạt động trong 8 tháng qua, số DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng đột biến. Cụ thể, trong 8 tháng, số DN thành lập trong lĩnh vực này là 1.904 DN với số vốn đăng ký 133.375 tỷ đồng, tăng 101,3% về số DN thành lập mới và tăng 268,4% vế số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra, số DN BĐS quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm cũng đã tăng tới 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái với 299 DN, trong khi số DN tạm ngừng hoạt động, không đăng ký hoặc chờ giải thể lại giảm tới 47,5%, chỉ còn 198 DN. Số tạm ngừng hoạt động có thời hạn cũng tăng nhẹ 34,8%, với 112 DN…

Linh Anh

Tin nóng

Tin mới