Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng giá bán than cho 3 hộ tiêu dùng lớn: Ximăng, giấy và phân bón

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo phân tích của Bộ Tài chính thì hiện giá bán than cho 4 hộ tiêu dùng than lớn đang thấp hơn giá thành từng chủng loại than. Cụ thể, mức này chỉ bằng khoảng từ 38% đến 79% giá thành và thấp hơn giá bán cho các hộ tiêu dùng lẻ

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=108760