Gần 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế được điều chỉnh giá theo hướng tăng lên với mức tăng bình quân khoảng 30% từ 1/3, theo Thông tư liên tịch 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Theo đó, mức tăng lần này trước mắt áp dụng với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế. Việc điều chỉnh giá mới sẽ có tác động tích cực đối với người dân, đồng thời đòi hỏi các bệnh viện phải có những cải cách để nâng cao chất lượng, nhằm phục vụ tốt hơn cho người bệnh.

Tang gia dich vu y te: Benh nhan nao duoc huong loi? - Anh 1

Mức giá dịch vụ y tế tăng trước mắt áp dụng với người bệnh khám chữa bằng bảo hiểm y tế