Tăng giá dịch vụ y tế từ ngày hôm nay 20/8

Gốc
Theo Thông tư 13 và 14 vừa được Bộ Y tế ban hành, từ ngày hôm nay 20/8/2019, giá khám bệnh Bảo hiểm y tế tăng tại tất cả các tuyến bệnh viện.

Cụ thể:

- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 38.700 đồng (tăng 1.700 đồng)

- Bệnh viện hạng II: 34.500 đồng (tăng 1.500 đồng)

- Bệnh viện hạng III: 30.500 đồng ( tăng 1.500 đồng)

- Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã: 27.500 đồng (tăng 1.500 đồng)

Một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng được điều chỉnh tăng như Giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa; Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe; Khám sức khỏe định kỳ; Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động