(VTC News) – “Bộ Công thương cứ mỗi lần đặt vấn đề điều chỉnh tăng giá điện thì đều có tâm trạng rất khó tả, nhưng không thể không điều chỉnh theo hướng tăng”.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời trong Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời ngày 4/8.
Trước câu hỏi về việc tại sao trong gần như cùng một thời điểm, chỉ cách nhau khoảng 3 tuần thì cả giá điện và giá xăng đều tăng, trong khi đây là mặt hàng thiết yếu, tác động rất lớn tới đời sống.

Giá điện tăng 5% từ 1/8

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, việc điều chỉnh giá xăng dầu và điện là một câu hỏi đáng suy nghĩ.
“Bộ Công thương cứ mỗi lần đặt vấn đề điều chỉnh tăng giá điện thì đều có tâm trạng rất khó tả. Không thể không điều chỉnh theo hướng tăng, vì đáng lẽ giá điện cần phải được điều chỉnh sớm hơn, bởi vì từ tháng 12/2012 đến nay, chúng ta chưa tăng giá điện, trong khi một loạt chi phí đầu vào liên quan đến giá điện đều đã tăng, biến động rất nhiều. Vì vậy, nếu kéo dài việc không tăng giá thì ngành Điện sẽ rất khó khăn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Điều đó có nghĩa là để giải quyết khó khăn cho ngành Điện thì người dân và xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm và chấp nhận tăng giá để bù lỗ cho ngành điện?
Lý giải thêm điều này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng giải thích, để giải quyết khó khăn thì bản thân ngành Điện vẫn là chính, nhưng nếu không có sự quan tâm, cùng tham gia chia sẻ của người dân và xã hội thì ngành Điện cũng sẽ rất khó khăn.
Ngoài ra, dù có điều chỉnh giá nhưng chủ trương của Đảng và Nhà nước với người nghèo và gia đình chính sách vẫn giữ không thay đổi và việc hỗ trợ 30.000 đồng mỗi tháng cho 1 hộ nghèo về tiền điện vẫn giữ như hiện nay.
“Đây là cố gắng lớn trong bối cảnh ngân sách của chúng ta còn nhiều khó khăn”, Bộ trưởng nói.

Châu Anh