ND- Ngày 14-10, Trường đại học Y Dược Huế đã tổ chức Lễ trao Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế và trao Quyết định công nhận "Giáo sư danh dự" của Đại học Huế cho Giáo sư H.M.Run-giơ, Đại học Albert - Ludwigs, Cộng hòa Liên bang Đức.

Giáo sư H.M.Run-giơ là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu sức khỏe sinh sản tại CHLB Đức. Ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Y tế ở Việt Nam và có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Y Dược Huế. PV