Tăng lãi suất không phải xu hướng chung

Gốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết việc tăng lãi suất huy động 0,1-0,3%/năm chỉ diễn ra tại một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ và điều này không phản ánh xu hướng chung của toàn thị trường.

Tăng lãi suất không phải xu hướng chung - Ảnh 1

Đây là một nội dung thông tin về hoạt động ngân hàng tháng 1/2017 vừa được NHNN công bố. Cơ quan này khẳng định thanh khoản toàn hệ thống vẫn dồi dào.

NHNN cũng cho biết, với việc điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ của NHNN, đặc biệt là nghiệp vụ thị trường mở nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) dịp cuối năm, thị trường tiền tệ đã được giữ ổn định, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của toàn hệ thống tiếp tục ổn định.

Hiện, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-7%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

NHNN cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD cân đối vốn, giữ ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động và và nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng bảo đảm an toàn tài chính trong hoạt động.

Về điều hành tỷ giá, trong điều kiện thị trường tài chính thế giới năm 2017 dự kiến có diễn biến phức tạp, NHNN khẳng định sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ để triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, tiếp tục điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, can thiệp thị trường khi cần thiết.

NHNN cũng tái khẳng định sẽ điều hành các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng trung, dài hạn, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông.

Năm 2017, NHNN sẽ điều hành chính sách tín dụng theo hướng kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn; định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong đó tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên…

Quyết liệt xử lý nợ xấu tái cơ cấu ngân hàng

Về tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, NHNN cho biết, hoạt động của các TCTD trong năm 2016 và đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ để giải quyết nợ xấu triệt để hơn. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ dịp đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ngành ngân hàng vừa phải góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa phải có đột phá trong xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN cho biết, đang hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong năm 2017 NHNN sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 và diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, trong năm 2017, NHNN khẳng định sẽ tiếp tục kiên định điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%), bảo đảm thanh khoản của các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ. Định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng khoảng 18%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Huy Thắng

Tin nóng

Tin mới