Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, ngoài việc tự xoay xở, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đề nghị Chính phủ tiếp sức bằng cách trợ vốn, giảm lãi suất, giảm - dãn thuế...