Tăng lương không theo lộ trình sẽ tạo con số ảo!

“Con số ảo ở đây tức con số tăng lương trên danh nghĩa nhưng thu nhập thực tế lại không tăng, đời sống người hưởng lương vẫn khó cải thiện. Đó là nguyên do vì sao Nhà nước phải tính toán chặt chẽ các yếu tố khi quyết định việc tăng lương theo lộ trình chứ không phải cứ nguồn tài chính mạnh thêm là tăng.”, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên phân tích.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/77802.cand