Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Từ 19/5, mức cho vay đối với học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng lên mức 4 triệu đồng/tháng, tương đương 60%.

Sau 15 năm từ khi ban hành quyết định số 157 của Thủ tướng chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội đơn vị triển khai chương trình đã cấp vốn cho 3,6 triệu lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng dư nợ tín dụng ở mức 10.000 tỷ đồng trong đó tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 1%.

Ông HUỲNH VĂN THUẬN, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội:“Việc nâng mức cho vay 2.5 triệu đồng/tháng đối với một học sinh sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng đối với một học sinh sinh viên đáp ứng một phần nào về nhu cầu chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt của học sinh sinh viên và của gia đình học sinh sinh viên. Giá cả thị trường ngày càng tăng cao thì việc nâng mức cho vay này giúp cho các em giảm áp lực về chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày trong việc học tập của bản thân học sinh sinh viên và của gia đình học sinh sinh viên và tạo cho các em an tâm tập trung vào việc học tập để hoàn thành khóa học.”

Theo Bộ Giáo dục, mức 4 triệu đồng/tháng sẽ giúp học sinh sinh viên trang trải 61% chi phí học tập tối thiểu và 42% chi phí học tập tối đa. Đây là một chính sách tín dụng mang tính nhân văn sâu sắc góp phần ổn định đời sống cho hộ gia đình và học sinh sinh viên nâng cao trình độ dân trí, tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Ông HUỲNH VĂN THUẬN, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội: Chỉ đạo cho các chi nhánh phối hợp với chính quyền địa phương ra soát nhu cầu của học sinh sinh viên để tổng hợp nhu cầu vốn về Ngân hàng Chính sách Xã hội để chuẩn bị nguồn lực để giải ngân và sẵn sàng thực hiện giải ngân ngay khi quyết định có hiệu lực.”

Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tích cực thực hiện công tác truyền thông để người dân nắm được các điểm đổi mới trong chính sách giúp gia đình và học sinh sinh viên hiểu được quyền lợi của mình, tiếp cận được với nguồn tín dụng ưu đãi nhanh chóng.

Thực hiện : Như Hiền Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tang-muc-cho-vay-hoc-sinh-sinh-vien-len-4-trieu-dongthang